Systemisch coaching

Veranderingen beginnen met een andere manier van waarnemen.

Wat is Systemisch werken?

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, dat ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

Hoe werkt systemisch werken?

dit doen we door jou thema letterlijk op te stellen/neer te zetten zodat door een andere manier van waarnemen zichtbaar wordt wat eerder nog niet zichtbaar was.

Waarop geeft het Systemisch werken/coaching d.m.v. een opstelling antwoorden?

Als je met bepaalde vragen zit over:

Je persoonlijke, meestal dringende vraag wordt in een kort interview helder gemaakt. Het doel van een opstelling is een antwoord te vinden op jouw vraag. Dit doen we door jou thema letterlijk op te stellen/neer te zetten zodat door een andere manier van waarnemen zichtbaar wordt wat eerder nog niet zichtbaar was.

Bert Hellinger ontdekte dat er drie basisprincipes in systemen werkzaam zijn. Dit zijn de basisprincipes:

Dynamieken

Er ontstaan dynamieken wanneer een of meer basisprincipes in een systeem in de knel komen. Bekende dynamieken zijn:

Gedrag

Bovenstaande 3 basisprincipes en de dynamieken zijn niet zichtbaar. Het gedrag wat hieruit voortkomt wel. Enkele voorbeelden:

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van opstellingen. Het maken van een eigen opstelling, rondom jouw thema, is een ervaring die diep kan gaan. Je gaat je eigen systemen van een anders bekijken en anders beleven. Dit werkt in de weken erna in positieve zin door op alle niveaus (fysiek, emotioneel en relationeel).